Rosinské kocúrkovo

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Rosinské kocúrkovo

Obec Rosina leží v Žilinskej kotline, 4 km od centra okresného a krajského mesta Žilina. Pre viac ako 3200 obyvateľov je tu k dispozícii obecný a farský úrad, kostol, kultúrny dom, základná a materská škola, zdravotné stredisko, hasičská zbrojnica, niekoľko obchodov a športovísk, ubytovne, zastávky prímestskej dopravy s priamym spojením s mestom Žilina. Od roku 2014, teda už druhé volebné obdobie zastáva post starostu obce Ing. Jozef Machyna. Menovaný je bývalý riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a kandidát na poslanca VÚC Žilina. Miestna Základná škola s materskou školou Rosina sa môže popýšiť moderným vybavením, vlastnou kuchyňou a jedálňou, ako aj renovovanou telocvičňou. V školskom roku 2018/2019 školu navštevuje 248 riadnych žiakov, v materskej škole je prihlásených 131 detí. Od roku 2004 do roku 2018 bola jej riaditeľkou Mgr. Zuzana Maniaková. Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rosine zo dňa 26. Novembra 2018 bolo poslancami Obecného zastupiteľstva jednohlasne zrušené Uznesenie č. 10/2015 zo dňa 26.01.2015, ktorým schválilo delegovanie štyroch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Rosina. Ďalším hlasovaním (šiesti poslanci boli za, traja sa hlasovania zdržali) boli delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa do Rady školy. V decembri 2018 boli vyhlásené voľby na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ Rosina. Rada školy rozhodovala medzi dvomi kandidátmi, pomerom hlasov 7:5 odporučila zriaďovateľovi školy, obci Rosina, opäť vymenovať do funkcie Mgr. Maniakovú. Zriaďovateľ s odporúčaním nesúhlasil a odmietol Mgr. Maniakovú vymenovať do funkcie. (Od tej doby je riadením ZŠ s MŠ Rosina poverená jedna z učiteliek, Mgr. Dana Čvartinská.) Podľa vyjadrenia pani Beáty Studenej, vtedajšej členky a predsedníčky Rady školy, zriaďovateľ v osobe starostu obce, Ing. Machyna spochybnil kroky Rady školy v súvislosti s voľbou riaditeľa. Niektorých členov Rady obvinil z porušovania zákona a Radu obvinil z neprofesionality, neplnenia povinností a právneho pochybenia pri výbere výberovom konaní. Hlavnú kontrolórku obce poveril prešetrením prípadu, výsledky šetrenia nie sú doteraz známe. Toto konanie zo strany zriaďovateľa malo za následok vyvolanie rozporov a rozbitie Rady školy. Pre odchod z Rady sa súčasne rozhodlo až 6 členov, pre nové voľby bolo teda potrebné najskôr ich nahradenie. Po voľbách z radov rodičov boli vybraní 3 noví členovia Rady školy. Kvôli tomu momentálne nie je určený nový dátum volieb riaditeľa. Je potrebné spomenúť kto bol protikandidátom Mgr. Maniakovej. PhDr. Boris Schubert je dlhoročným kamarátom a členom kapely, v ktorej hrá aj starosta Rosiny, Ing. Machyna. Okrem toho je pán Schubert spolu s ďalšími dvomi osobami obžalovaný z vydierania, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a krátenia dane a poistného v procese, ktorý začal v roku 2015 a trvá dodnes. Do 21.2.2019 sa uskutočnilo už 24 pojednávaní a súdom boli prijaté celkom 3 obžaloby. Situácia, ktorá nastala v Rosine mala za následok to, že obyvatelia a predovšetkým rodičia nabrali odvahu a začali verejne hovoriť o chode obce. Túto situáciu budem aj naďalej monitorovať, pretože mi záleží na mieste, kde žijem.

Rosina | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014